Профил

 
 
Вход с Име и Парола, или се Регистрирай.
twitter facebook BgTop PinIt

Категории

Най-новите картинки

 
Лотос
Цвете лотос
* 9003 * 4.98
* ***
* на 21 Фев 2018
в Албум на Цербера
 
Бaлкански Гекон 1
Балкански Гекон
* 35804 * 4.98
* ***
* на 24 Апр 2016
в Reptiles
 
Стенeн гущер 4
Стенен гущер - Lacerta muralis 4
* 59513 * 4.97
* ***
* на 24 Апр 2016
в Reptiles
04 Февруари 2013, 20:52.04 от *** | Views: 6960 | Comments: 0

Articles
Пермакултура
Пермакултурата е приложна наука за дизайн на човешки местообитания и продуктивни земеделски системи, наподобяващи максимално естествените. Тя е съвкупност от методи за устойчив дизайн на земята. Основава се на екологични и биологични принципи, като използва повтарящи се природни модели (шаблони), за да максимизира ползите и да минимизира усилията. Целта ѝ е да създаде устойчиви, продуктивни системи, които задоволяват човешките нужди и интегрират хората и земята в хармония с Природата. Взима предвид екологичните процеси на растенията и животните, техните хранителни цикли, климатичните фактори. Нуждите на обитателите от храна, дом и енергия се удовлетворяват от изпитани технологии. Елементите в системата се разглеждат заедно с взаимодействията помежду им, като продуктите на един елемент са ресурс за друг. В типична пермакултурна система работата е сведена до минимум, отпадъците са превърнати в ресурси, продуктивността и добивите са увеличени и околната среда е възстановена. Пермакултурните принципи могат да бъдат прилагани във всякаква среда и мащаб — от градски жилищни комплекси до селски къщи, от малки ферми до големи региони.
Първото докуменентирано съвременно практикуване на пермакултурата като систематизиран подход е на австрийския фермер Сеп Холцер през 1960те, но е разработена научно от австралийците Бил Молисън и Дейвид Холмгрен с техните сътрудници през 1970те. Думата първоначaлно е създадена като комбинация от „перманентна агрокултура“ от Молисън, но по-късно той предпочита да я описва като „перманентна ...
Pages: [1]

Пермакултура

27 Юли 2017, 13:31.20 от *** | Views: 148912 | Comments: 1

01 Март 2017, 13:02.02 от *** | Views: 76290 | Comments: 1

Здравейте, преди години правехме доста такива "панели" в централно-западна Европа, а миналата есен купих два панела за пробно, и единият вече е реализиран.


Ето снимки за представа как изглежда:

Зелени Стени 1
Зелени стени 2
17 Април 2016, 05:21.26 от *** | Views: 14661 | Comments: 0

Почвена пирамида
  Видовете почва варират според състава на почво образуващите материали.

Глинеста почва
  Консистенцията на най-горния слой на глинестата почва е рохкава, с добра пропускливост, както и с високо съдържание на органична материя. Глинести, глинесто-тинести, и тинести (наносни) почви, с наличието на пясъци с речен произход, благоприятстват подземното дрениране на почвата, от което следва, че са благоприятни за отглеждането на всякакви луковични култури.
Тъй като слабо глинестите почви (с по-малко съотношение на глина, спрямо пясък и тиня) не задържат водата, долните пластове на почвата в повечето слу...
14 Април 2016, 21:06.36 от *** | Views: 6532 | Comments: 0

Присаждане на овощни дръвчета
  Пролетното присаждане на овощни дървета е и най-разпространеният начин за размножаване на овощните видове. Ценните качества на едно растение се пренасят с пъпки или резници върху друго. Растенията, върху които се присажда, се наричат подложка, а частта, която се пренася от културния сорт – присадник. Присажданията се извършват през зимата или пролетта, като има следните методи за присаждане с калем – „Копулация“, „На разцеп“, „Под кора“, „На кози крак“, „На седло“ и „На страничен зарез“. Калемите се събират през топлите дни на февруари и март. Здрави дървета от нужния сорт в района също могат да бъдат източник на калеми. Изрязват се едногодишни клонки...
Pages: [1]
24 Април 2016, 22:09.15 от *** | Views: 17428 | Comments: 0

Зелен гущер (Lacerta viridis)

Зелен гущер3
Зелен гущер2
Окраската на зеления гущер варира в зависимост от възрастта и от условията на живот. В различните части на страната е различни. Младите са сивокафеникави със светли точици. С израстването те позеленяват, особено мъжките, които придобиват яркозелен цвят на гърба с черни или жълтеникави точки и петна. Женските също са зеленикави, но понякога се срещат и кафеникави. Често по гърба им се забелязват надлъжни светли ивици. При мъжките коремът е яркожълт,  гърлото тъмносиньо, а при женските коремът е бял, а гърлото бяло или жълтеникаво, по-рядко синкаво. На дължина достига до 38см., като опашката може да заема 2/3 от нея. Зеленият гущер е широко разпространен и добре познат в нашата страна. Обитава с
...
24 Април 2016, 21:24.25 от *** | Views: 36522 | Comments: 0

Стенен гущер (Lacerta muralis)

Стенен гущер 1
Стенен гущер 2
  Окраската на гърба варира от светло до тъмносива, често кафява, изпъстрена с неправилно разположени тъмни точки и чертички. По средната гръбна линия чертичките образуват надлъжна напрекъсната или слабо прекъсната ивица. Гушките при женските е жълтеникава, а при мъжките - портокаленочервена. Коремът е сребристобял или жълтеникав до огненочервен. Най-често огненочервен е при мъжките индивиди. На дължина достига до 20см. Стенният гущер е широко разпространен и е добре познат в цялата страна. Обитава скалисти и силно припечени места, лишени от растителност. Може да се види по зидове, каменни стълби на жилищни постройки по селата и пр. В южните скалисти склонове на планините се среща до 1900м.
...
21 Април 2016, 03:03.11 от *** | Views: 8087 | Comments: 0

Сокол
Какво виждат птичите очи?
  Птиците имат най-острото зрение от всички същества на Земята. По отделни показатели в много отношения птичето око превъзхожда човешкото десетки пъти. Както при всяка оптична система, остротата на зрението зависи от диаметъра на лещата и от способността й да се свива. Птичето око има една, две или няколко ямки на ретината — това са зоните на най-ясното виждане. В тях са разположени „жълтите петна“ - местата, където са концентрирани светлочувствителните клетки. Повечето пойни птици имат само по една ямка. Дневните грабливи птици, които са с най-острото зрение, както и земеродните рибарчета, имат и по една допълнителна ямка. Чрез нея при фокусирането двете очи могат по-добре да възприемат образа на жертвата. Например скалният орел вижда пробягващата сред тревата полевка или мишка от еднокилометрова височина, а ловният сокол от такава височина забелязва кацнал...
21 Април 2016, 03:01.37 от *** | Views: 6927 | Comments: 0

Улулица
Птичето Тяло
  След като еволюцията тласнала птиците към овладяването на въздушната среда, наложило се постепенно цялото им тяло да се преустрои. Предните крайници на някогашните родоначалници на птиците от органи за опора и придвижване чрез лазене постепенно се превърнали в крила. Люспите по тялото се заменили от различни по форма и функция пера. При всички съвременни птици люспите се запазили само по краката им, което издава „гущеровия“ им произход. Постепенно изчезнали и зъбите. Челюстите се опростили и се издължили в здрав и лек клюн. Това наложило да се повиши подвижността на главата спрямо тялото. Много от костите сраснали помежду си и така образували нови кости, характерни само за птиците. Издигайки ги високо в небето, природата ги надарила с „птичи поглед“, нещо, което преди това имали само летящите гущери - птерозаврите. Почти всички мускули се съсредоточили към центъра на...
Pages: [1]
zasei.me © 2024