* Автор Тема: Змиите в България - Част Трета - Отровни Змии  (Прочетена 18159 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

***

 • Администратор
 • *****
 • ***
 • Публикации: 21
 • Репутация:
  0%
 • Държава: 00
 • Рейтинг: 217
  • www.zasei.me
*****
 (5)
Гласувано 7 пъти
Пепелянка (Vipera ammodytes)

Пепелянка1
Пепелянка2
  Пепелянката е най-често срещаната отровна змия в България. Неправилно на много места пепелянката наричат усойница. От нея тя се различава по рогчето на горната част на муцуната, макар, че при някои индивиди може и да липсва. То е покрито с дребни люспи. Има характерно оцветяване - сивкаво тяло (от тук и името и), изпъстрено с тъмни ромбоидни шарки. Има голяма вариация в цвета - от почти или напълно черни екземпляри до светло сиви. Окраската на тялото варира силно, но при всички случаи е в кафяви тонове. По средата на гърба има тъмна зигзаговидна ивица. Главата е с триъгълна форма, а опашката - много къса и завършва рязко. На дължина достига обикновено до 50см., много рядко 80 или 100см. Пепелянката обитава припечени места, бедни на растителност, особено карстови терени. В по-южните райони на страната се среща и из високата растителност, папрати и даже из редки храсталаци. У нас е характерна за низините и предпланините и много рядко достига до 1400м. надморска височина. Колкото се отива по на юг, тя се среща в по-високи места. Пепелянката е активна предимно през деня, в низините и при топло време - също и нощем. Храни се главно с дребни бозайници и птици, по-младите екземпляри - с гущери. Понякога яде и змии, включително други пепелянки. Прекарва 2 до 6 месеца в зимен сън. Като цяло е доста "мързелива" и рядко хапе без причина. Предпочита да избяга, при възможност. Когато я стреснете реагира различно - остава неподвижна или съска и бяга или в редки случаи, направо хапе. Пепелянката е яйцеживородна, т.е. след оплождането яйцата се задържат в яйцепроводите на женската до пълното развитие на зародишите. Женската ражда малките през юли-август. Те пробиват тънката яйчна обвивка и заживяват самостоятелно. Храни се главно с дребни гризачи, гущери, а понякога и насекоми. Нахрани ли се става слабо подвижна. Пепелянката е отровна змия. Тя никога не бяга от опасността, която я заплашва. При приближаване на неприятел нагърчва предната част на тялото си и се изхвърля като пружина, за да ухапе. След това бързо се укрива, но ако неприятелят не се отстрани, тя заема отново поза за ухапване. При среща с пепелянка просто заобиколете мястото. Ако е върху скалите, където се катерите, отстранете внимателно змията с пръчка. Тя ще се скрие в цепнатина, дупка или под камък. Никога не пробвайте да я хващате за опашката, за да я отстраните от пътя си! Отровата на пепелянките е сравнително токсична, но се променя с времето и при различните популации. Тя има както протеолитични, така и невротоксични компоненти, като съдържа и хемотоксини с кръвосъсирващи свойства, подобни и също толкова силни, колкото тези в отровата на гърмящите змии. Симптомите при ухапване могат да настъпят незабавно - болка, подуване и обезцветяване, понякога замайване и изтръпване. Хората, както и мишките и птиците, реагират бързо на отровата на пепелянката. Гущерите са по-слабо засегнати, а земноводните дори могат да оцелеят след ухапване. Някои змии, като медянките и водните змии, изглежда са нечувствителни към нея. Дори без антидот симптомите отшумяват до няколко дни. Може да е опасна за деца и възрастни хора с лошо здраве. Отровата и се използва за производството на противоотрова за ухапвания от други европейски отровни змии.


Усойница (Vipera berus)

Усойница
Черна Усойница
  Това е едно от най-студоустойчивите влечуги в света. Окраската варира силно в зависимост от условията за живот. Най-често е сива или сивокафява с ясно изразена зигзаговидна ивица на гърба. Макар и рядко, се срещат и напълно черни екземпляри. При тях тъмната зигзаговидна ивица на гърба почти не личи или е съвсем слабо изразена непосредствено зад главата. Рядко се срещат усойници със светлосив гръб. Те нямат зигзаговидна ивица на гърба. Главата е триъгълна, а тялото - тромаво и завършва с много къса опашка. На дължина обикновено достига до 40-60см., в изключителни случай 80см. Усойницата е типично планинско влечуго. Никога не се среща по-ниско от 800м. надморска височина. В планините е намерена до 2700м. надморска височина. Обитава главно сенчести и усойни места, затова носи името си "усойница". Не е изключено обаче да се срещне по скалисти и припечени места, обрасли с висока тревиста растителност или хвойна. У нас е улавяна по високите части на Витоша, Рила, Пирин, Родопите, Средна гора, Люлин, Осогово и Стара планина. Усойницата е активна през нощта, когато търси храната си. Среща се и през деня, но тогава е ленива, излиза да се погрее на слънце. Тя е яйцеживородна - оплождането става към края на юни, а раждането - към края на август. Женската ражда до 18 напълно развити малки. Само няколко минути след раждането те са способни да хапят. Храни се главно с гризачи, по-рядко напада гущери и насекоми. Усойницата е отровна змия. Не е агресивна, дори може да се каже, че е страхлива змия. Хапе, само в изключителни случаи, когато я настъпите, например. Локалните симптоми при ухапване включват незабавна и силна болка, последвана след няколко минути (в някои случаи до половин час) от подуване и изтръпване. След няколко часа болката може да се разпространи, заедно с повишена чувствителност. Могат да се появят червеникави петна и целият крайник да се подуе до 24 часа. Подуването може да се разпространи по торса, а при деца - по цялото тяло. Системните симптоми, вследствие на анафилактика, могат да бъдат тежки. Могат да се проявят до 5 минути след ухапването или да се забавят с часове. Те включват гадене и повръщане, коремни колики и диария, инконтиненция, потене, треска, тахикардия, световъртеж, загуба на съзнание и други. Ако не се третират, тези симптоми могат да се задържат до 48 часа. В тежки случаи може да настъпи сърдечна недостатъчност.


Степна усойница (Vipera ursinii)

Степната усойница1
Степната усойница2
  Наричана също урсиниева или остромуцунеста усойница. Достига до 55см. дължина. Отличава се от обикновената усойница по тясната и вълнообразна гръбна ивица, трапецовидното сечение и по-малката и ниско разположена ноздра. В България са намирани общо четири екземпляра - два на платото при Шумен, при село Вердикал, днес част от Банкя, (1927) и при манастира Свети Крал над Княжево (1934). Но дали наистина видът е изчезнал от нашата херпетофауна?! Или това твърдение е проводено от не добре подготвените ни специалисти?! Истината най - вероятно е някъде по средата. Неоспорим факт е, че в страната ни преминава най-югозападната граница на ареала на вида. Въпреки това в България има вероятност да се намират няколко спорадични находища. Степната усойница се храни главно с гущери, дребни гризачи, едри насекоми, по-рядко с жаби и малките на птици. Ражда по 3 до 16 малки. Въпреки че змията е отровна, няма известни смъртни случаи на хора, в резултат на ухапвания.


Аспида (Vipera aspis)

Аспида1
Аспида2
  Наричана също каменарка. Обикновено аспидата достига дължина 60-65см., в редки случаи до 85см. Мъжките са по-дълги, но по-тънки от женските. Върхът на муцуната е леко, но отчетливо повдигнат нагоре. Гръбните шарки варират силно, но много рядко имат ясната зигзагообразна форма. В България са открити само два екземпляра, при това в началото на 20 век. Единият е от района на Харманли и е уловен през 1933 г. Другият е намерен в колекцията на Катедрата по зоология на Софийския университет „Свети Климент Охридски”, без подробности за мястото или годината на улавянето му. Освен тези два екземпляра, на Балканите са намирани и един край Сараево и един край Рипан, южно от Белград. Откриването на аспиди толкова далеч от основния им ареал, както и наблюдения на процеса в Словения, показват, че тя е изтласкана от Балканския полуостров от разпространението на пепелянката, поне така твърдят учените. Аспидата предпочита слънчеви местности със сравнително сухи почви. Най-често се среща по каменисти склонове, но понякога се намира и в равнините. Храни се главно с гризачи и гущери. Ражда по 4 до 8 малки с цвета на възрастните. Отровата на аспидата е по-силна от тази на пепелянката, но по-слаба, отколкото при усойницата. Въпреки това ухапването е болезнено и според някои данни, 4% от случаите, в които не е получена медицинска помощ, са фатални.


Малоазиатска Отоманска отровница (Montivipera xanthina)

Отровница1
Отровница2
  Разпространена в Мала Азия, Европейска Турция и Североизточна Гърция. Най-близкото, до територията на страната ни, наблюдение е около гр. Александрополис, на около 30км. от българо-гръцката граница, в Източните Родопи. Поне засега, вида не е наблюдаван в България, но не е изключено, все пак, да се намери някой екземпляр по границата ни с Гърция. Тялото е по-дебело от това на другите европейски отровници. Главата e триъгълна, рязко разграничена от тялото, покрита отгоре с люспи, подобни на гръбните (при някои видове присъстват и щитчета).
Отровница3
Върхът на муцуната е заоблен. Гръбната страна на тялото варира от сивкава, жълто-кафеникава или сиво-зеленикава, с широка, вълнообразна тъмна ивица, която често е разпокъсана на отделни петна. Шарката на главата й е подобна на тази при другите отровници, но много по-контрастна. Коремът е сивкав, с тъмни петна. Краят на опашката обикновено е жълтеникав или оранжев отдолу. Окраската на мъжките индивиди е по-контрастна от тази на женските. Обикновено дължината на тялото достига до 70-95см., но в редки случаи са намирани и екземпляри достигнали дължина на тялото 130см. Като цяло тази змия обитава разредени гори, каменисти склонове и влажни ливади. Дневно животно, но в големите летни горещини, е активно предимно вечер. Храни се с дребни бозайници и птици, а младите имат афинитет към гущерите. През август-септември женската ражда от 2 до 20 малки. Това е отровна змия! Ухапването е много опасно за човек и може да бъде фатално!!!


 

Избрахме специално за Вас...

  Заглавие / Започната от Отговора Най-нова публикация
* * 0 Отговора
57171 Прегледи
Най-нова публикация 09 Март 2016, 20:25.41
от ***
* * 0 Отговора
18889 Прегледи
Най-нова публикация 11 Март 2016, 20:06.48
от ***
* * 0 Отговора
5624 Прегледи
Най-нова публикация 21 Април 2016, 03:01.37
от ***
* * 0 Отговора
28115 Прегледи
Най-нова публикация 24 Април 2016, 21:24.25
от ***
* * 0 Отговора
13684 Прегледи
Най-нова публикация 24 Април 2016, 22:09.15
от ***

Категории

zasei.me © 2022