Под-раздели Публикации Теми Най-нова публикация
Няма нови публикации Птици

Птиците са най-многообразният клас сухоземни гръбначни животни. По принцип тялото им е пригодено за летене, макар да съществуват и много нелетящи видове.

4

4

21 Април 2016, 03:03.11
в Анатомия на Птиците - Ча...
от ***

Няма нови публикации Бозайници

Бозайник, на латински Mammalia, са топлокръвни животни. Името идва от начина на хранене на малките. Новородените се хранят с мляко от майката (бозаене).

2

1

11 Април 2016, 01:18.37
в Котките - Тестер за Чис...
от ***

Няма нови публикации Насекоми

Насекомите, на латински Insecta, са клас безгръбначни трипластни животни от тип членестоноги.

3

3

27 Юни 2013, 22:57.32
в Сколия - Scolia Maculata...
от ***

Няма нови публикации Влечуги, Земноводни и Риби

Влечугите са гръбначни животни с непостоянна телесна температура. Земноводни (Amphibia) на старогръцки amphi - удвоено и bios - живот. Рибите са първите гръбначни животни, приспособени напълно към живот във водата.

6

6

24 Април 2016, 22:09.15
в Гущерите в България - Ча...
от ***

 


Категории

zasei.me © 2024